Business Case na żywo II: Praktyczne wdrożenie korporacyjnego zarządzania ryzykiem w giełdowej spółce Colian SA

Ze względu na dużą popularność pierwszej edycji tego webinarium oraz z powodu licznych zapytań i próśb o uruchomienie drugiej edycji postanowiliśmy ponownie zaprosić pana Roberat Szyszko do zaprezentowania tematu zarządzania ryzykiem.

 

Zobacz jak wygląda zarządzanie ryzykiem w grupie Kapitałowej  Colian SA

czwartek 10 października, godz. 11.00 – 12.30

Prezentuje Manager ds. Oceny Ryzyka Colian SA – Robert Szyszko

COLIAN SA jest grupą kapitałową producentów słodyczy spod znaku Jutrzenki, Goplany, Kaliszanki oraz firmy Ziołopex – producenta, eksportera i importera przypraw, herbat oraz bakalii. Jeden z największych producentów słodyczy na polskim rynku.

W grupie kapitałowej  Colian S.A. opracowano rozwiązania z zakresu modelu zarządzania ryzykiem opartego o najpopularniejszy model w tym zakresie COSO II i ISO 31000. Wszystkie prace projektowe od samego początku realizowano z wykorzystaniem platformy erisk.

Informacja o prelegencie:

Robert Szyszko Manager ds. Oceny Ryzyka w Grupie Kapitałowej Colian S.A.

30 letnie doświadczenie zawodowe w tym ponad 20 lat w branży FMCG a od 15 lat w firmach właściciela Colian S.A.. W 1998 roku wprowadził system logistyczny w spółce Ziołopex w Piątku Małym k/Kalisza, który obejmował zagadnienia związane z organizacją i zarządzaniem zapasami surowców i wyrobów gotowych a także planowanie produkcji przypraw. Jako Kierownik Projektu wdrożył w 2003 roku zintegrowany system klasy MRP MFG PRO firmy QAD w nowej spółce Ziołopex Wykroty. Pełnił funkcję Pełnomocnika Zarządu ds. Zarządzania Jakością i aktywnie przygotowywał organizację do wdrożenia Systemu ISO 2000 9001 oraz HACCP projektując procesy w nowo powstającej spółce.

Równolegle z wdrożeniem MFG PRO zaprojektował i wdrożył system controllingowy oparty o narzędzia informatyczne firmy QAD, za który został wyróżniony nagrodą za najlepsze wdrożenie roku. Od 2003 do połowy 2011 roku zajmował stanowisko Kierownika Działu Controllingu tworząc między innymi system informacyjny dla kierownictwa spółki, organizując dział controllingu w Grupie Kapitałowej Colian S.A.,  uczestniczył w Komitecie Sterującym przy wdrożeniu systemu SAP.

Od połowy 2011 roku objął stanowisko Managera ds. Oceny Ryzyka i wdrażał Zintegrowany System Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym w Grupie Colian S.A. Ukończył w grudniu 2011 roku kurs dla Risk Managerów zorganizowany przez Polrisk.