2007-08-14

Już wkrótce publikacja BS 25999-2 

British
Standards Institute określiło ostateczny termin oficjalnego wydania
drugiej części standardu BS 25999. Standard ten zawiera wymagania dla
zarządzania ciągłością działania, w związku z czym należy spodziewać
się możliwości certyfikacji systemów na nim opartych. Tak jak w
przypadku innych norm BSI definiujących systemy zarządzania również
model zawarty w BS 25999-2 oparty jest o tzw. pętlę Deminga, czyli
zakłada konieczność ciągłego doskonalenia systemu.

Premiera nowego standardy odbędzie się jednocześnie w Londynie, Nowym
Jorku i Tokio w dniu 30 października 2007. W trakcie konferencji
przedstawiony zostanie sam standard oraz przeprowadzone wykłady na
temat zarządzania ciągłością działania.

Aktualnie na stronach BSI dostępna jest także wersja DPC (Draft for Public Comment) normy BS 25999-2.