BS 25999 już wkrótce

Już wkrótce publikacja BS 25999-2

British Standards Institute określiło ostateczny termin oficjalnego wydania drugiej części standardu BS 25999. Standard ten zawiera wymagania dla zarządzania ciągłością działania, w związku z czym należy spodziewać się możliwości certyfikacji systemów na nim opartych. Tak jak w przypadku innych norm BSI definiujących systemy zarządzania również model zawarty w BS 25999-2 oparty jest o tzw. pętlę Deminga, czyli zakłada konieczność ciągłego doskonalenia systemu.

Premiera nowego standardy odbędzie się jednocześnie w Londynie, Nowym Jorku i Tokio w dniu 30 października 2007. W trakcie konferencji przedstawiony zostanie sam standard oraz przeprowadzone wykłady na temat zarządzania ciągłością działania.

Aktualnie na stronach BSI dostępna jest także wersja DPC (Draft for Public Comment) normy BS 25999-2.