Usługi PBSG w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego obejmują swoim zakresem telekomunikację i informatykę i związane są szacowaniem i kontrolą ryzyka wynikającego z korzystania z komputerów, sieci komputerowych i przesyłania danych do zdalnych lokalizacji z perspektywy poufności, integralności i dostępności.

Mimo licznych starań oraz ze względu na złożoność i czasochłonność wielu spośród wdrożonych rozwiązań, luki zabezpieczeń stanowią poważny i wymierny problem dla użytkowników sieci teleinformatycznych.

Budowanie bezpiecznych systemów teleinformatycznych i aplikacji stało się strategicznym elementem współczesnego biznesu, czy realizacji zadań ustawowych w przypadku jednostek administracji publicznej. Zaowocowało to opracowaniem szeregu metod oceny bezpieczeństwa i kontrolowania zagrożeń.

W praktyce nikomu nie udało się zbudować bezpiecznego systemu teleinformatycznego. Dzieje się tak nie tylko ze względu na ryzyko wystąpienia prozaicznych usterek i błędów, ale także na trudność określenia i sformalizowania często sprzecznych oczekiwań projektanta oprogramowania, programisty, prawowitego właściciela systemu, posiadacza przetwarzanych danych, czy w końcu użytkownika końcowego.

Nawet po ich określeniu, w wielu przypadkach trudne lub niemożliwe jest też automatyczne dowiedzenie, że dany program spełnia sformalizowane oczekiwania. Z tych względów, zapewnianie bezpieczeństwa sprowadza się najczęściej do całościowego zarządzania ryzykiem: określane są potencjalne zagrożenia, szacowane prawdopodobieństwo ich wystąpienia, oceniany potencjał strat – a następnie podejmowane są kroki zapobiegawcze w zakresie, który jest racjonalny z uwagi na możliwości techniczne i względy ekonomiczne.