Bezpieczeństwo państwa i biznesu w cyberprzestrzeni 2017

Konferencja odbędzie się 25 maja 2017r w Warszawie z udziałem zagranicznych gości jest adresowana do  przedstawicieli strategicznych instytucji, administracji i biznesu aby zapoznać się z najnowszymi rozwiązaniami w zakresie cyberbezpieczeństwa. Konferencja będzie corocznym źródłem i uzupełnieniem aktualnej wiedzy w zakresie stanu, najnowszych trendów, rozwiązań technicznych, prawnych i kluczowych problemów cyberbezpieczeństwa.

W szczególności zapraszamy na dwa wystąpienia przedstawicieli PBSG:

  1. Wiceprezes Zarządu Marcin Rojszczak:10.15 – 11.45 sala plenarna

    panel dyskusyjny „Prawne aspekty cyberbezpieczeństwa” dr. hab. Cezary Banasiński WPiA UW, mec. Roman Bieda ekspert prawa nowych technologii, Sławomir Sierański NIK, Krzysztof Dyki biegły sądowy, Juliusz Brzostek Narodowe Centrum Cyberbezpieczeństwa, Marcin Rajszczak wice prezes PBSG, podkom. Dominik Rozdziałowski Dyrektor ds Walki z cyberprzestepczoscią Komenda Główna Policji – prowadzący red. Andrzej Kozłowski – Defence24.pl

  2. Michał Matuszewski, Dyrektor ds. Kluczowych Klientów:15.00 – 17.00 sala plenarna

    „Nowości rynkowe – cyber technologie” prowadzący dr Marek Lipniowiecki prezentacja systemów cyberbezpieczeństwa /cyber technology – typology, technology and business/ Thales, Microsoft, Jak przygotować się na wojnę z cyberprzestępcami? PBSG Michał Matuszewski, Fireeye, VectorSynergy, SQNC Security, Evizone.