Napięte terminy realizacji dostaw, usługi dostępne 24 godziny na dobę, nieprzerwana realizacja zamówień, zawsze działający telefon oraz coraz mniej przewidywalne otoczenie – tak wygląda obecna rzeczywistość. Jednym z elementów przewagi konkurencyjnej, budowania silnej i odpornej organizacji jest zdolność do zapewnienia ciągłości funkcjonowania niezależnie od zachodzących zdarzeń oraz odpowiednie i szybkie reagowanie na sytuacje kryzysowe.

Tym wszystkim, którym zależy na zbudowaniu organizacji odpornej oraz niezawodnej, przychodzą z pomocą międzynarodowe standardy ISO 22301, BS 11200 oraz dobre praktyki DRI i BCI. Zarządzanie ciągłością działania koncentruje się na planowaniu odporności na zakłócenia, minimalizowaniu ich skutków oraz skutecznym przetrwaniu w sytuacjach awaryjnych. Zaś celem zarządzania kryzysowego jest sprawne działania w obliczu kryzysu, który może być wywołany m.in. wypadkami, czy katastrofami naturalnymi. W tym celu niezbędnym jest wskazanie krytycznych dla organizacji procesów poprzez przeprowadzenie analizy BIA, dokonanie analizy ryzyka oraz określenie odpowiedniej strategii ciągłości działania. Na podstawie przeprowadzonych analiz opracowane zostają procedury zarządzania kryzysem oraz Plan Ciągłości Działania wraz ze szczegółowymi procedurami odtworzeniowymi.

Zakres usług

 • null

  przeprowadzenie analizy BIA i analizy ryzyka

 • null

  przeprowadzenie analizy BIA i analizy ryzyka

 • null

  ćwiczenia zarządzania kryzysowego

 • null

  audyt z zakresu BCM

 • null

  przeprowadzenie testów Planu Ciągłości Działania

 • null

  szkolenie pracowników

 • null

  opracowanie i wdrożenie Planu Ciągłości Działania

 • null

  pełen outsourcing BCM

CASE STUDY

Jedna z czołowych polskich firm – wytwórca energii elektrycznej – postanowiła wdrożyć w swojej organizacji System Zarządzania Ciągłością Działania.

Projekt opierał się na standardzie ISO 22301 oraz doświadczeniu Konsultantów PBSG w tym zakresie. Dużym wyzwaniem było zbudowanie jednego spójnego systemu dla organizacji, która działa w dużym rozproszeniu.

W pierwszym etapie przeprowadzono diagnozę przedwdrożeniową, a następnie wspólnie z Klientem wypracowano wspólny kierunek prac, w ramach których opracowano niezbędne procedury. Projekt zakładał również warsztaty dla kluczowych pracowników organizacji.

W ramach projektu udało się wypracować jeden System Zarządzania Ciągłością Działania, wspólny dla wszystkich oddziałów Organizacji. Po zakończonym projekcie Organizacja postanowiła dalej współpracować z PBSG i podpisała umowę na wsparcie w kolejnych latach funkcjonowania Systemu.

Jesteś zainteresowany? Napisz do nas