Totalizator Sportowy

Opracowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) wg normy PN-ISO/IEC 27001:2007 z wykorzystaniem oprogramowania e-risk. Wyzwanie: Głównym celem realizacji projektu było zapenienie bezpieczeństwa informacji w działalności operacyjnej oraz przygotowanie Totalizatora Sportowego, aby był gotowy do przeprowadzenia certyfikacji z normy PN-ISO/IEC 27001. Co zrobiliśmy: przeprowadzono audyt wstępny z bezpieczeństwa informacji w organizacji, przeszkolono wybraną grupę…

Ministerstwo Sprawiedliwości

Opracowanie integralnego modelu zarządzania ryzykiem w strukturze wymagań Kontroli zarządczej w ramach sądownictwa powszechnego w Polsce. Wdrożenie oprogramowania e-risk. Wyzwanie: Weryfikacja przyjętych w sądach powszechnych rozwiązań teoretycznych i praktycznych dot. modeli Kontroli zarządczej w zakresie zarządzania ryzykiem oraz opracowanie rekomendacji w zakresie wdrożenia integralnego systemu zarządzania ryzykiem. Co zrobiliśmy: Przeprowadzono działania mające na celu rozpoznanie…

Amica Wronki SA

Optymalizacja systemu zarządzania ryzykiem w oparciu o model COSO II i ISO 31000 oraz wdrozenie narzędzia e-risk wspierającego proces zarządzania ryzykiem korporacyjnym w Amica Wronki SA Wyzwanie: Podstawowym założeniem realizowanego projektu było dokonanie optymalizacji funkcjonujących rozwiązań w zakresie zarządzania ryzkiem pod kątem zwiększenia ich efektywności. W praktyce ma to doprowadzić do wykorzystania wyników zarządzania ryzykiem…

Tauron Polska Energia SA

Usprawnienie zarządzania ryzykiem w Grupie Kapitałowej TAURON poprzez dostarczenie odpowiedniego narzędzia informatycznego oraz jego dostosowanie do procesu realizowanego zgodnie z zapisami Polityki Zarządzania Ryzykiem. Wyzwanie: Wprowadzenie do bazy danych zdefiniowanej struktury formularzy. Zbudowanie mechanizmu pozwalającego na korzystanie z oprogramowania użytkowników domenowych pracujących w rozproszonych lokalizacjach. Zbudowanie systemu automatycznego raportowania zgodnie ze zdefiniowanymi potrzebami na różnych…

COVID-19 – Jak zarządzać organizacją w dobie globalnego kryzysu – część IV

15.05.2020 12:00 Rejestracja COVID-19 – Jak zarządzać organizacją w dobie globalnego kryzysu – część 4 Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu „COVID-19 czyli zarządzanie w dobie kryzysu”. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i tym razem podejmiemy kluczowe dla Państwa organizacji tematy, które wskazali uczestnicy poprzednich webinariów w wypełnionych ankietach. Podczas najbliższego spotkania chcemy podsumować  dotychczasowe rozważania i…

COVID-19 – Jak zarządzać organizacją w dobie globalnego kryzysu – część III

29.04.2020 12:00 Rejestracja COVID-19 – Jak zarządzać organizacją w dobie globalnego kryzysu – część III Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu „COVID-19 czyli zarządzanie w dobie kryzysu”. Wchodząc naprzeciw oczekiwaniom i tym razem podejmiemy tematy, które są kluczowe dla Państwa organizacji, w oparciu o pytania przekazane w ankietach. Pandemia koronawirusa spowodowała potrzebę ponownego przyjrzenia się…

COVID-19 – Jak zarządzać organizacją w dobie globalnego kryzysu – część II

9.04.2020 12:00 Rejestracja COVID-19 – Jak zarządzać organizacją w dobie globalnego kryzysu – część II W ubiegłym tygodniu mieliśmy przyjemność spotkać się z Państwem podczas pierwszego webinaru „COVID-19 czyli zarządzanie w dobie kryzysu”. Zgodnie z Państwa oczekiwaniami i naszymi zapowiedziami zapraszamy na drugie spotkanie, w którym podejmiemy tematy, które są dla Państwa kluczowe. W dobie…

COVID-19 – Jak zarządzać organizacją w dobie globalnego kryzysu

31.03.2020 12:00 Rejestracja COVID-19 – Jak zarządzać organizacją w dobie globalnego kryzysu Pandemia koronawirusa (COVID-19) rozprzestrzenia się na całym świecie i wpływa na całą gospodarkę. Każdego dnia Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) publikuje aktualne dane na temat liczby zachorowań i przypadków śmiertelnych, które rosną w zatrważającym tempie. Jak w tak trudnej sytuacji zadbać o swój biznes?…

Przegląd procedur ciągłości działania w sytuacji kryzysowej

Przegląd procedur ciągłości działania w sytuacji kryzysowej Wybuch pandemii COVID-19 wpływa na ciągłość biznesu na całym świecie. Chociaż w Polsce wciąż się rozwija i nie wiemy dokładnie, jaki ostatecznie wpływ będzie mieć na firmy i jednostki sektora finansów publicznych, wydaje się koniecznym dokonanie przeglądu planów ciągłości działania i procedur zarządzania kryzysowego – o ile oczywiście…