Audyt nadzoru w KPWiG

Audyt nadzoru w KPWiG

Z przyjemnością informujemy, że dnia 9 maja zakończył się kolejny audyt nadzoru w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Zespół audytorów jednostki certyfikującej DNV  zweryfikował zgodność wdrożonego systemu z normami zarządzania jakością ISO 9001 oraz bezpieczeństwem informacji BS 7799 – w obu przypadkach nie stwierdzając niezgodności. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd jest centralnym organem administracji rządowej nadzorującym rynek kapitałowy. W 2003 roku, jako pierwszy urząd w Polsce, KPWiG otrzymała akredytowane certyfikaty ISO 9001 i BS 7799,potwierdzające wysoki poziom wdrożonych mechanizmów zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji.