Artykuł PBSG w miesięczniku finansowym „Bank”

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem PBSG w miesięczniku finansowym „Bank” pt. Strategiczny departament w trudniejszych czasach”.

Artykuł ukazał się w Raporcie specjalnym: „Horyzonty Bankowości 2008”. Eksperci PBSG wskazują na rozwiązania największego problemu w zakresie bezpieczeństwa w firmie sektora finansowego, czyli jak z

apewnić bezpieczeństwo świadczonych usług na wymaganym poziomie przy ograniczeniach organizacyjnych i budżetowych. W artykule znaleźć można podpowiedzi dotyczące struktury ról i odpowiedzialności w obszarze bezpieczeństwa. Opisane zostały cztery podstawowe modele: rozproszony, korporacyjny, scentralizowany i zintegrowany. Omówiono także zadania mające wpływ na bezpieczeństwo w instytucji finansowej: bezpieczeństwo osób i mienia, bezpieczeństwo informacji, ciągłość działania oraz obszar wykrywania nadużyć i dochodzeń wewnętrznych.

W artykule znaleźć można także wypowiedzi przedstawicieli departamentów bezpieczeństwa banków, którzy omawiają opisane modele w odniesieniu do konkretnych rozwiązań funkcjonujących w bankach. Niezależnie jednak od wybranych narzędzi zarządzania bezpieczeństwem – zapewnienie bezpieczeństwa to proces, który wymaga systematycznego doskonalenia. Nie można go po prostu „wdrożyć” ani „zarządzić”. Jest to proces składający się z czterech etapów: definiowanie wymagań, wdrożenie dokumentacji, audyt i kontrola oraz doskonalenie. Każdy z tych etapów jest następnie bardziej szczegółowo definiowany, a wynikające z niego zadania przypisane do poszczególnych jednostek organizacyjnych.