Antykorupcja w ministerstwie zdrowia

Ministerstwo Zdrowia i działania antykorupcyjne

W dniu dzisiejszym w Ministerstwie Zdrowia odbędzie się spotkanie z Panem Jim Gee Dyrektorem Generalnym Europejskiej Sieci do spraw Oszustw i Korupcji w Ochronie Zdrowia (European Healthcare Fraud and Corruption Network), oraz Panem Steve Phillips przedstawiciela Departamentu ds. Zdrowia w Anglii. Przedmiotem spotkania będzie dyskusja na temat przeciwdziałania korupcji i oszustwom w systemie ochrony zdrowia w Polsce, a także współpraca z Europejską Siecią do spraw Oszustw i Korupcji w Ochronie Zdrowia. Do udziału w spotkaniu zostali zaproszeni przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Sprawiedliwości, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Narodowego Funduszu Zdrowia, Banku Światowego, Transparency International i Fundacji im. Stefana Batorego. W opinii ekspertów PBSG sektor ochrony zdrowia obok administracji publicznej wykazuje największe zainteresowanie wdrożeniem procedur redukujących nadużycia i korupcję.