Ankol, ZETO Częstochowa, ZETO Zielona Góra wdrożyły i certyfikowały system zarządzania bezpieczeństwem informacji

Powiększa się liczba firm, które wdrożyły i certyfikowały system zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001

Do grona firm mogących potwierdzić wdrożenie i certyfikację systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji dołączyły ZETO Zielona Góra, ZETO Częstochowa oraz Ankol.  Doradcą   w zakresie analizy zerowej, analizy ryzyka, klasyfikacji informacji, opracowania dokumentacji oraz przeprowadzenia audytów wewnętrznych wraz z przygotowaniem do certyfikacji wszystkich trzech firm było PBSG. Pozytywne wyniki audytów przeprowadzone przez jednostki certyfikacyjne: DEKRA i ISOQAR dowiodły z jednej strony bardzo dobre przygotowanie i wdrożenie polityki bezpieczeństwa firm z drugiej potwierdziły wysoki poziom usług doradczych.

Analizując trendy związane z certyfikacją systemów bezpieczeństwa informacji eksperci PBSG potwierdzają duży wzrost zainteresowania firm i urzędów administracji w zakresie wdrożeń polityki bezpieczeństwa w oparciu o standard ISO 2700. Aktualnie PBSG realizuje tego typu projekty dla największych firm w Polsce sektora finansowego (bankowość i ubezpieczenia), energetycznego (energetyka zawodowa i dystrybucja), administracyjnego (jednostki rządowe i samorządowe) oraz produkcyjnego. Liczba kilkudziesięciu klientów obsługiwanych przez PBSG w zakresie bezpieczeństwa potwierdza, że przyjęte kierunki strategiczne spółki znajdują pełne odzwierciedlenie w potrzebach rynku.

Pragnąc zapewnić stały dostęp do bieżących informacji dotyczących zrealizowanych procesów certyfikacyjnych PBSG uruchomiło portal www.iso27000.pl , na którym znaleźć można wiele ciekawych informacji w zakresie bezpieczeństwa oraz statystyk związanych z rodzajem przyznanych w kraju certyfikatów.