ANALIZA RYZYKA

System zarządzania ryzykiem

Proces zarządzania ryzykiem jest jednym z kluczowych aspektów nowoczesnego przedsiębiorstwa.

Ryzyko to pojęcie trudne do sprecyzowania, co często prowadzi do nieporozumień. W uproszczeniu można mówić, że zarządzanie ryzykiem polega na zarządzaniu prawdopodobieństwem zdarzeń. Analiza ryzyka jest podstawową wykładnią metodyk ISO, SOX, COBIT, RODO, KRI, Kontroli Zarządczej i każdego standardu lub systemu zarządzania, coraz częściej znajduje się także w przepisach prawnych, rozporządzeniach.

PBSG w każdej swojej usłudze proponuje Klientom podejście oparte na opracowaniu metodyki zarządzania oraz wykonaniu analizy ryzyka, opartej o rzeczywistą sytuację w organizacji.

Do naszych specjalizacji należy opracowanie metodyki oraz przeprowadzenie analizy ryzyka w kontekście:

·        Systemu ochrony danych osobowych, zgodnej z RODO

·        Systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, zgodnej z wymogami międzynarodowych standardów,

·        Systemu zarządzania ciągłością działania,

·        Zintegrowanych Systemów Zarządzania.

W swojej pracy stosujemy nowoczesne narzędzia informatyczne, m.in. polskie oprogramowanie e-risk, które w łatwy i efektywny sposób pomoże zapewnić zgodność z międzynarodowymi standardami, przepisami prawa lub wymogami korporacyjnymi.

REFERENCJE

Wdrożenie systemu zarządzania ryzykiem z narzędziem informatycznym

Wdrożenie narzędzia e-risk i opracowanie metodyki analizy

Opracowanie metodyki analizy ryzyka dla działu bezpieczeństwa

Opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania ryzykiem

CASE STUDY

Dla wiodącej spółki energetycznej, PBSG opracowała system zarządzania ryzykiem. Projekt rozpoczął się od 2-miesięcznego przeglądu spółki głównej oraz pozostałych spółek zależnych w ramach grupy kapitałowej. Konsultanci zidentyfikowali, a następnie opracowali mapę blisko 300 ryzyk, w 11 zarządzalnych obszarach.

Najtrudniejszym wyzwaniem było opracowanie spójnej metodyki, obejmującej ryzyka korporacyjne, operacyjne, finansowe oraz bezpieczeństwa informacji. Po zaproponowaniu kilku stworzonych specjalnych dla Klienta metodyk, udało się wypracować kompleksowy system.

Poprzez przygotowanie zintegrowanego obszaru zarządzania ryzykiem i powołania osobnej komórki w ramach całej organizacji, Zarząd spółki może podejmować optymalne decyzje. Na podstawie rzetelnej wyceny każdego zdarzenia i określeniu stopnia krytyczności, decyzja o wyborze zabezpieczeń oraz interwencji we właściwym momencie stała się możliwa i szybka do zrealizowania, a zarządzanie grupą jeszcze bardziej efektywne.