Poszerzenie grona Partnerów

2006-04-19 Poszerzenie grona partnerów  W dniu 13 kwietnia 2006r. do grona Partnerów PBSG dołączył Paweł Radziłowski, który pełni obecnie w Spółce rolę Prezesa Zarządu. Paweł Radziłowski przez ostatnie 10 lat współpracował z poznańską konsultingową. Pełnił funkcję dyrektora pionu, a także Wiceprezesa Zarządu. Przyjęcie Pawła Radziłowskiego do grana Partnerów ma przede wszystkim umocnić kompetencje PBSG w…

Czytaj więcej

Zarządzanie ryzykiem w liczbach

2006-04-10  Zarządzanie ryzykiem w liczbach Zarządzenie ryzykiem stało się ważnym elementem prowadzenia działalności.Ryzyko jest częścią biznesu.  Ostatnie wydarzenia związane z atakamiterrorystycznymi, huraganami itp. powodują, że zarządy coraz bardziejinteresują się tematami związanymi z zarządzaniem ryzykiem (RM – RiskManagement), a także systemowym zarządzaniem ciągłością działania (BCM -Business Continuity Management).Opublikowane ostatnio wyniki badań wskazują, że 33{e30be81440060b223838b23be6aaf53e1697f87a86bba61d10a0744af8157417} organizacji nie…

Czytaj więcej