Zarządzanie ryzykiem w liczbach

2006-04-10  Zarządzanie ryzykiem w liczbach Zarządzenie ryzykiem stało się ważnym elementem prowadzenia działalności.Ryzyko jest częścią biznesu.  Ostatnie wydarzenia związane z atakamiterrorystycznymi, huraganami itp. powodują, że zarządy coraz bardziejinteresują się tematami związanymi z zarządzaniem ryzykiem (RM – RiskManagement), a także systemowym zarządzaniem ciągłością działania (BCM -Business Continuity Management).Opublikowane ostatnio wyniki badań wskazują, że 33{e30be81440060b223838b23be6aaf53e1697f87a86bba61d10a0744af8157417} organizacji nie…

Czytaj więcej