Urząd Patentowy PBSG ITIL

2008-12-19 PBSG we współpracy z MWT Solutions zakończyło projekt przygotowania i wdrożenia oprogramowania ServiceDesk w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej. Przedmiotem zamówienia była dostawa i wdrożenie systemu ServiceDesk zgodnego z zasadami ITIL, wspomagającego pracę Departamentu Informatyki (oprogramowanie) oraz asysty technicznej i usług wspierających uruchomienie systemu. W szczególności przedmiot zamówienia objął: Przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej oraz opracowanie dokumentacji…

Czytaj więcej

plan szkoleń na I kw 2009

2008-12-18 Zapraszamy do zapoznania się z nowym programem szkoleń na I kwartał 2009r. prowadzonych przez trenerów i ekspertów PBSG. Plan szkoleń otwartych na I kwartał 2009:    Formularz zgłoszenia na szkolenie…>> Data Tytuł szkolenia Kod szkolenia Cena netto 5-6 stycznia Kontrola Wewnętrzna -Zintegrowana Struktura Ramowa – COSOI COSO I 1 500,00 8-9 stycznia Reorganizacja przedsiębiorstwa –…

Czytaj więcej

Electrabel PBSG

2008-12-08 PBGS podpisało umowę z Elektrownią Połaniec – Grupa Electrabel Polska w zakresie przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz sieci teleinformatycznej. Podpisana umowa w szczególności obejmuje  audyt organizacyjny IT w obszarach: struktur zarządzania i odpowiedzialności związane z bezpieczeństwem informacji nadzoru nad firmami, mającymi wpływ na bezpieczeństwo informacji organizacji nadzoru nad pracownikami czasowymi zgłaszania i postępowania…

Czytaj więcej

PLP BELOS SOX

2008-11-03 PBSG podpisało umowę z Belos Performed Line Products w zakresie weryfikacji oceny skuteczności mechanizmów kontroli wewnętrznej na zgodność ze standardami ustawy Sarbanesa-Oxley’a (tzw. SOX). Projekt realizowany jest dla Departamentu Finansowego i  zgodnie z wymogami Ustawa Sarbanesa-Oxleya obejmuje jedenaście obszarów funkcjonowania spółki. Efektem projektu będzie informacja dotycząca efektywności systemu kontroli wewnętrznej oraz przygotowanie spółki do…

Czytaj więcej

Invest Bank COSO II

2008-09-26 W Invest Bank SA zakończył się etap instalacji pakietu oprogramowania Smart w ramach projektu doradczego wdrożenia korporacyjnego zarządzania ryzykiem opartym na COSOII. W ramach podpisanej  umowy  PBSG realizuje kolejny projekt wdrożenia modelu Zintegrowanego Zarządzania Ryzykiem wg COSO II (więcej nt COSO II…>>). Zakres prac obejmuje  analizy przedwdrożeniowe, opracowanie koncepcji zarządzania ryzykiem oraz przygotowanie korporacyjnej…

Czytaj więcej