CBiDGP Smart

2009-12-17  Certyfikat wdrożenia i stosowania systemu zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2009 wspierany oprogramowaniem Smart w Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego. Informujemy, że w wyniku audytu certyfikującego systemu zarządzania jakością przeprowadzonego przez jednostkę certyfikującą UDT-CERT w dniu 9 XII 2009r. firma CBi DGP  uzyskała certyfikat wdrożenia i stosowania systemu zarządzania jakością zgodny…

Czytaj więcej

PBSG zakończyło projekt testowania planów awaryjnych w ramach systemu Zarządzania Ciągłością Działania w Banku Pocztowym.

Testy obejmowały kilka wybranych lokalizacji banku, prowadzane były w dni wolne od pracy oraz i wymagały zaangażowania grupy konsultantów nadzorujących przebieg testów. Projekt wsparty był kompleksowym szkoleniem dla członków zespołu testującego oraz pracowników zaangażowanych w budowę i utrzymanie planów ciągłości działania banku. Szkolenia oprócz tradycyjnej formuły, wsparte zostały szkoleniami e-learningowmi. Szczegółowy zakres testów obejmował: Przegląd systemu zarządzania ciągłością działania Przegląd lokalizacji…

Czytaj więcej

ISO 31000 PBSG

2009-11-24 Zarządzanie Ryzykiem według normy ISO 31000 – najnowszy standard zarządzania ryzykiem opublikowany. Komentarz ekspertów PBSG. 13.11.2009 ISO opublikowało najnowszy standard dotyczący systemowego zarządzania ryzykiem. Do tej pory w żadnej normie ISO, w której mówiono o zarządzaniu ryzykiem nie było szczegółowych wytycznych opisujących ten proces. ISO 31000, bo o tej normie mowa, jest zbiorem zasad…

Czytaj więcej

Ustawa o finansach PBSG

2009-11-10 Zarządzanie ryzykiem w kontekście Ustawy o finansach publicznych – usługi PBSG w zakresie dostosowania struktury audytu wewnętrznego i modelu zarządzania ryzykiem urzędu do wymagań ustawy.  W obecnej rzeczywistości wystąpienie nieprzewidzianych zdarzeń ma miejsce bardzo często. Dotyczą one każdego obszaru działalności jednostek administracji publicznej: zarządzania, finansów, działalności operacyjnej, czy też bezpieczeństwa informacji. Skutki ryzyk praktycznie…

Czytaj więcej

US PHARMACIA PBSG ITIL

 2009-11-06 PBSG doradza w zakresie przygotowania i wdrożenia usługowego zarządzania obszarem IT według biblioteki ITIL v3 w US Pharmacia Umowa PBSG z US Pharmacia jest kolejnym projektem realizowanym przez PBSG w zakresie zarządzania jakością usług IT w oparciu o ITIL V3 oraz ISO 27001. W ramach prac PBSG przeprowadzi  szereg kompleksowych szkoleń w zakresie: „Najlepszych…

Czytaj więcej