PBSG XX Szkoła Eksploatacji Podziemnej

2011-02-19 Zaproszenie na wykład PBSG w zakresie COSO II i ISO 31000 w trakcie XX Szkoły Eksploatacji Podziemnej w Krakowie, 21-25.02.2011. PBSG z wykładem prezentuje porównanie dwóch modeli zarządzania ryzykiem COSO II I ISO 31000.  Wykład przedstawiciela PBSG odbędzie się 21 lutego w sesji "Ryzyko finansowe, kredytowe, płynności oraz ryzyko w ujęciu korporacyjnym górnictwie" CZĘŚĆ…

Czytaj więcej

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

2011-01-18 Powodzeniem został zakończony projekt doradczy w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, który polegał na budowie i wdrożeniu systemu zarządzania ryzykiem COSO II. Celem projektu było przygotowanie oraz wdrożenie modelu zarządzania ryzykiem dostosowanego do specyfiki działalności organizacji oraz wymagań ustawy o finansach publicznych. Jako punk odniesienia  wytyczne COSO II oraz ISO 31000. Projekt obejmował Naczelną Dyrekcję…

Czytaj więcej

ENERGA ISO 27001

2010-01-12 Firma PBSG została wybrana przez Energa SA do realizacji projektu  – Opracowanie i wdrożenie Polityki Bezpieczeństwa Teleinformatycznego Energa SA. Celem projektu jest przygotowanie i  wdrożenie Polityki Bezpieczeństwa Teleinformatycznego  w Energa SA. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na: Przeprowadzaniu audytu rozbieżności oraz opracowanie raportu dotyczącego zgodności systemu zarządzania bezpieczeństwem teleinformatycznym z najlepszymi praktykami międzynarodowymi…

Czytaj więcej

Ministerstwo Środowiska KZ PBSG

2011-01-11 Zakończony sukcesem projekt wdrożenia przez PBSG Kontroli Zarządczej w Ministerstwie Środowiska… Projekt zrealizowany został zgodnie z harmonogramem i objął swoim zakresem całą działalność Ministerstwa. W ramach prac doradczych realizowanych przez ekspertów PBSG wykonano: I Etap – Analizę stosowanego w Ministerstwie systemu kontroli zarządczej ze „Standardami kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych" wydanymi przez Ministra…

Czytaj więcej