PSE Operator i PBSG popdisały umowę na dostawę i wdrożenie oprogramowania do zarządzania ryzyki

2012-09-11 PSE Operator i PBSG podpisały umowę na dostawę i wdrożenie oprogramowania do zarządzania ryzykiem operacyjnym e-risk.       Umowa obejmuje dostarczenie licencji oprogramowania, konfigurację przyjętej w PSE Operator metodyki zarządzania ryzykiem, przeprowadzanie testów funkcjonalności oraz asystę w zakresie merytorycznym i technicznym. Zakres stosowania oprogramowania obejmuje całą działalność operacyjną PSE Operator i jest częścią…

Czytaj więcej

Totalizator Sportowy i PBSG podpisały umowę na wdrożenie polityki bezpieczeństwa poegającą na

2012-09-11 Totalizator Sportowy i PBSG podpisały umowę na wdrożenie polityki bezpieczeństwa polegającą na opracowaniu i wdrożeniu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg PN-ISO/IEC 27001:2007 z wykorzystaniem narzędzi e-risk do analizy ryzyk.         W zakresie umowy znajdują się m. In. analiza przedwdrożeniowa, w tym procedur, procesów, dokumentów oraz wszelkich innych aspektów działalności  Tatalizatora Sportowego, której…

Czytaj więcej

British Standards Institution Group Polska
 oraz Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie zaprosili PB

2012-04-23 British Standards Institution Group Polska
 oraz Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie  zaprosili PBSG do udziału w I konferencji naukowo-technicznej: 
Zarządzanie Ciągłością Działania
 Zapewnienie Bezpieczeństwa i Ciągłości Funkcjonowania Organów Państwa
w Obliczu Dzisiejszych Zagrożeń. Konferencja odbędzie się 10-11 września 2012 w WSPol Szczytnie PBSG zostało zaproszone do zaprezentowania przekrojowej tematyki zarządzania ryzykiem obejmującej aspekty bezpieczeństwa informacji…

Czytaj więcej

British Standards Institution Group Polska
oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie zaprosili PB

2012-04-23 British Standards Institution Group Polska
 oraz Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie  zaprosili PBSG do udziału w I konferencji naukowo-technicznej: 
Zarządzanie Ciągłością Działania
 Zapewnienie Bezpieczeństwa i Ciągłości Funkcjonowania Organów Państwa
w Obliczu Dzisiejszych Zagrożeń. Konferencja odbędzie się 10-11 września 2012 w WSPol Szczytnie PBSG zostało zaproszone do zaprezentowania przekrojowej tematyki zarządzania ryzykiem obejmującej aspekty bezpieczeństwa informacji…

Czytaj więcej

PKP Polskie Linie Kolejowe SA i PBSG podpisały umowę doradczą w zakresie wdrożenia i utrzymania

2012-08-23 PKP Polskie Linie Kolejowe SA i PBSG podpisały umowę doradczą w zakresie wdrożenia i utrzymania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg PN-ISO/IEC 27001:2007         Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje dwie fazy: Faza I – Wdrożenie systemu SZBI Faza II – Certyfikacja systemu SZBI       Umowa swoim zakresem przewiduje m.in.: szkolenie dla…

Czytaj więcej