PSE Operator i PBSG podpisały umowę na dostawę i wdrożenie oprogramowania do zarządzani

2012-09-12 PSE Operator i PBSG podpisały umowę na dostawę i wdrożenie oprogramowania do zarządzania ryzykiem operacyjnym e-risk.       Umowa obejmuje dostarczenie licencji oprogramowania, konfigurację przyjętej w PSE Operator metodyki zarządzania ryzykiem, przeprowadzanie testów funkcjonalności oraz asystę w zakresie merytorycznym i technicznym. Zakres stosowania oprogramowania obejmuje całą działalność operacyjną PSE Operator i jest częścią…

Czytaj więcej

PSE Operator i PBSG popdisały umowę na dostawę i wdrożenie oprogramowania do zarządzania ryzyki

2012-09-11 PSE Operator i PBSG podpisały umowę na dostawę i wdrożenie oprogramowania do zarządzania ryzykiem operacyjnym e-risk.       Umowa obejmuje dostarczenie licencji oprogramowania, konfigurację przyjętej w PSE Operator metodyki zarządzania ryzykiem, przeprowadzanie testów funkcjonalności oraz asystę w zakresie merytorycznym i technicznym. Zakres stosowania oprogramowania obejmuje całą działalność operacyjną PSE Operator i jest częścią…

Czytaj więcej

Totalizator Sportowy i PBSG podpisały umowę na wdrożenie polityki bezpieczeństwa poegającą na

2012-09-11 Totalizator Sportowy i PBSG podpisały umowę na wdrożenie polityki bezpieczeństwa polegającą na opracowaniu i wdrożeniu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg PN-ISO/IEC 27001:2007 z wykorzystaniem narzędzi e-risk do analizy ryzyk.         W zakresie umowy znajdują się m. In. analiza przedwdrożeniowa, w tym procedur, procesów, dokumentów oraz wszelkich innych aspektów działalności  Tatalizatora Sportowego, której…

Czytaj więcej

British Standards Institution Group Polska
 oraz Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie zaprosili PB

2012-04-23 British Standards Institution Group Polska
 oraz Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie  zaprosili PBSG do udziału w I konferencji naukowo-technicznej: 
Zarządzanie Ciągłością Działania
 Zapewnienie Bezpieczeństwa i Ciągłości Funkcjonowania Organów Państwa
w Obliczu Dzisiejszych Zagrożeń. Konferencja odbędzie się 10-11 września 2012 w WSPol Szczytnie PBSG zostało zaproszone do zaprezentowania przekrojowej tematyki zarządzania ryzykiem obejmującej aspekty bezpieczeństwa informacji…

Czytaj więcej

British Standards Institution Group Polska
oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie zaprosili PB

2012-04-23 British Standards Institution Group Polska
 oraz Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie  zaprosili PBSG do udziału w I konferencji naukowo-technicznej: 
Zarządzanie Ciągłością Działania
 Zapewnienie Bezpieczeństwa i Ciągłości Funkcjonowania Organów Państwa
w Obliczu Dzisiejszych Zagrożeń. Konferencja odbędzie się 10-11 września 2012 w WSPol Szczytnie PBSG zostało zaproszone do zaprezentowania przekrojowej tematyki zarządzania ryzykiem obejmującej aspekty bezpieczeństwa informacji…

Czytaj więcej

PKP Polskie Linie Kolejowe SA i PBSG podpisały umowę doradczą w zakresie wdrożenia i utrzymania

2012-08-23 PKP Polskie Linie Kolejowe SA i PBSG podpisały umowę doradczą w zakresie wdrożenia i utrzymania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg PN-ISO/IEC 27001:2007         Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje dwie fazy: Faza I – Wdrożenie systemu SZBI Faza II – Certyfikacja systemu SZBI       Umowa swoim zakresem przewiduje m.in.: szkolenie dla…

Czytaj więcej

Gmina Kędzierzyn-Koźle i PBSG podpisali umowę w zakresie wdrożenia optymalnych modeli, procedur

2012-08-22 Gmina Kędzierzyn-Koźle  i PBSG podpisały umowę w zakresie wdrożenia optymalnych modeli, procedur i metod oraz informatycznych narzędzi e-risk zarządzania ryzykiem w 12 urzędach.         W ramach realizacji przedmiotu umowy PBSG dostarczy i zainstaluje 12 informatycznych narzędzi wspierających zarządzanie ryzykiem e-risk , w wersji sieciowej, współpracujących z wdrożonymi w urzędach beneficjentów sieciami…

Czytaj więcej

Firma PBSG serdecznie zaprasza do udziału w konferencji poruszającej problematykę zarządzania pr

2012-07-17 Firma PBSG serdecznie zaprasza do udziału w konferencji poruszającej problematykę zarządzania procesowego w administracji rządowej. Konferencja organizowana jest w ramach projektu „Modernizacja systemów zarządzania i podnoszenie kompetencji kadr poprzez realizację wdrożeń usprawniających ukierunkowanych na poprawę procesów zarządzania w administracji rządowej", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.   Konferencja skierowana jest…

Czytaj więcej

Ministerstwo Edukacji Narodowej i PBSG podpisały umowę na modernizację procesu analizy ryzyka wra

2012-07-19 PBSG i Ministerstwo Edukacji Narodowej podpisały umowę na modernizację procesu analizy ryzyka wraz z dostawą oprogramowania wspierającego zarządzanie ryzykiem e-risk.       Przedmiot umowy obejmuje w szczególności: analizę stosowanego u Zamawiającego systemu zarządzania ryzykiem, której efektem będzie opracowanie zaktualizowanej procedury zarządzania ryzykiem w MEN w terminie, identyfikację, analizy i ocenę ryzyk związanych z…

Czytaj więcej