Amica Wronki SA oraz PBSG podpisały umowę na optymalizację procesu zarządzania ryzykiem wraz z w

2013-06-03 Amica Wronki SA oraz PBSG podpisały umowę na optymalizację procesu zarządzania ryzykiem wraz z wdrożeniem specjalistycznego oprogramowania do zarządzania ryzykiem e-risk.   Umowa obejmuje doradztwo w zakresie wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem w oparciu o COSO II i ISO 31000 oraz sprzedaż i wdrożenie licencji oprogramowania e-risk.       W ramach umowy przewiduje się przeprowadzenie:…

Czytaj więcej

Poczta Polska SA przy udziale PBSG wdrożyła i certyfikowała system zarządzania bezpieczeństwem

2013-05-24 Poczta Polska SA przy udziale PBSG opracowała, wdrożyła i certyfikowała system zarządzania bezpieczeństwem informacji wg  międzynarodowej normy ISO 27001.   W dniach 22-25 kwietnia 2013 r. Poczta Polska S.A. pozytywnie przeszła proces certyfikacji na zgodność ze standardem ISO 27001 (system zarządzania bezpieczeństwem informacji).       PBSG była doradcą Poczty Polskiej S.A. we wdrożeniu…

Czytaj więcej

VII Konferencja Polrisk Kreowanie wartości poprzez efektywne zarządzanie ryzykiem z udziałem PBSG

2013-05-06 VII Konferencja Polrisk Kreowanie wartości poprzez efektywne zarządzanie ryzykiem   Stowarzyszenie Zarządzania Ryzykiem POLRISK po raz siódmy organizuje coroczna konferencję POLRISK. PBSG jest jednym ze sponsorów konferencji.       Dotychczas Polrisk gościł m.in. Gerta Cruywagena (RPA), Paula Hopkina (UK), Reginalda Hamana (RPA), Kevina W. Knighta (Australia), Jamesa Lama (USA), Betty Simkins (Kanada, prezentującej…

Czytaj więcej

Z dniem 30 maja 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r.

2013-04-11 Webinarium: Wprowadzenie do Krajowych Ram Interoperacyjności   Z dniem 30 maja 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Rozporządzenie wskazuje, że kompleksowym sposobem spełnienia zawartych…

Czytaj więcej

Centrum Informatyczne Edukacji pozytywnie przeszło proces certyfikacji na zgodność ze standardem

2013-02-14 Centrum Informatyczne Edukacji pozytywnie przeszło proces certyfikacji na zgodność ze standardem PN-ISO/IEC 27001:2007        W dniach 28.11-14.12.2013.2012  Centrum Informatyczne Edukacji przy Ministerstwie Edukacji Narodowej pozytywnie przeszło audyt certyfikacyjny potwierdzający zgodność Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji z normą ISO 27001. CIE jest organizacją powołaną przez MEN w celu obsługi informatycznej ministerstwa, w szczególności za…

Czytaj więcej

Nowe rozwiązania dla polityki bezpieczeństwa informacji (ISO27001) i zarządzania jakością us

2012-11-16 W październiku 2012 roku zostały wydane wytyczne dotyczące zintegrowanego wdrażania systemów zarządzania opartych o normy ISO/IEC 27001 i ISO/IEC 20000 – ISO/IEC 27013:2012. Celem normy jest przekazanie wskazówek, pomocnych organizacjom zarządzać zarówno systemem bezpieczeństwa informacji, jak i systemem zarządzania usługami IT – dwa systemy zarządzania, które uzupełniają i wzajemnie wspierają swoje cele.   Standard…

Czytaj więcej

Centrum Nauki Kopernik i PBSG podpisały umowę na doradztwo w zakresie zarządzania ryzykiem, kontr

2012-10-17 Centrum Nauki Kopernik i PBSG podpisały umowę na doradztwo w zakresie zarządzania ryzykiem, kontroli zarządczej oraz opracowania systemu zarządzania procesami biznesowymi.   Przedmiotem Umowy jest: doradztwo w zakresie opracowania i wdrożenia w Centrum Nauki Kopernik systemu kontroli zarządczej, w tym zarządzania ryzykiem, wraz z analizą ryzyka w oparciu o model COSO II i ISO 31000…

Czytaj więcej

Informacja o zmianie logo firmy PBSG

Zarząd Spółki podjął decyzję o zmianie logo. Nowy logotyp w swojej stylizacji podkreśla przynależność do głównej zasady  PBSG przy realizacji projektów “integracji działań” ale jednocześnie zachowuje tradycje silnej i dobrze ugruntowanej na polskim rynku nazwy “PBSG”, która pozostaje niezmieniona. Nowy odświeżony znak zyskuje na lekkości i nowoczesności. Nowa odmiana logo ma wizualizować zmiany, jakie dokonują się w PBSG w szczególności…

Czytaj więcej