Nowe rozwiązania dla polityki bezpieczeństwa informacji (ISO27001) i zarządzania jakością us

2012-11-16 W październiku 2012 roku zostały wydane wytyczne dotyczące zintegrowanego wdrażania systemów zarządzania opartych o normy ISO/IEC 27001 i ISO/IEC 20000 – ISO/IEC 27013:2012. Celem normy jest przekazanie wskazówek, pomocnych organizacjom zarządzać zarówno systemem bezpieczeństwa informacji, jak i systemem zarządzania usługami IT – dwa systemy zarządzania, które uzupełniają i wzajemnie wspierają swoje cele.   Standard…

Czytaj więcej

Centrum Nauki Kopernik i PBSG podpisały umowę na doradztwo w zakresie zarządzania ryzykiem, kontr

2012-10-17 Centrum Nauki Kopernik i PBSG podpisały umowę na doradztwo w zakresie zarządzania ryzykiem, kontroli zarządczej oraz opracowania systemu zarządzania procesami biznesowymi.   Przedmiotem Umowy jest: doradztwo w zakresie opracowania i wdrożenia w Centrum Nauki Kopernik systemu kontroli zarządczej, w tym zarządzania ryzykiem, wraz z analizą ryzyka w oparciu o model COSO II i ISO 31000…

Czytaj więcej

Informacja o zmianie logo firmy PBSG

Zarząd Spółki podjął decyzję o zmianie logo. Nowy logotyp w swojej stylizacji podkreśla przynależność do głównej zasady  PBSG przy realizacji projektów “integracji działań” ale jednocześnie zachowuje tradycje silnej i dobrze ugruntowanej na polskim rynku nazwy “PBSG”, która pozostaje niezmieniona. Nowy odświeżony znak zyskuje na lekkości i nowoczesności. Nowa odmiana logo ma wizualizować zmiany, jakie dokonują się w PBSG w szczególności…

Czytaj więcej

PSE Operator i PBSG podpisały umowę na dostawę i wdrożenie oprogramowania do zarządzani

2012-09-12 PSE Operator i PBSG podpisały umowę na dostawę i wdrożenie oprogramowania do zarządzania ryzykiem operacyjnym e-risk.       Umowa obejmuje dostarczenie licencji oprogramowania, konfigurację przyjętej w PSE Operator metodyki zarządzania ryzykiem, przeprowadzanie testów funkcjonalności oraz asystę w zakresie merytorycznym i technicznym. Zakres stosowania oprogramowania obejmuje całą działalność operacyjną PSE Operator i jest częścią…

Czytaj więcej