EIB ISO 27001 PBSG

2010-02-11 Energo-Inwest-Broker S.A pierwsza w Polsce firma brokerska z certyfikatem systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO/IEC 27001:2005 EIB S.A. w Toruniu przeszło z wynikiem pozytywnym audyt certyfikacyjny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO/IEC 27001:2005 przeprowadzonego przez ISOQAR. EIB S.A. jest cenionym doradcą przedsiębiorstw różnych branż sektora przemysłu, handlu i usług. Z doświadczeń i wiedzy EIB S.A.…

Czytaj więcej

PKOBP Ryzyko operacyjne

2010-02-02 PBSG zakończyło projekt doradczy związany z opracowaniem nowej metodyki zarządzania ryzykiem operacyjnym w PKO Bank Polski S.A. PBSG zakończyło prace związane z opracowaniem nowej metodyki zarządzania ryzykiem operacyjnym w Departamencie Bezpieczeństwa PKO Bank Polski S.A. Przeprowadzone prace były związane z doskonaleniem funkcjonującego systemu bezpieczeństwa informacji zgodnego z normą ISO 27001 oraz BS 25999.  …

Czytaj więcej

Starostwo Kielce PBSG

2010-01-26 Starostwo Powiatowe w Kielcach przeszło z wynikiem pozytywnym audyt certyfikacyjny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001 przeprowadzonego przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. PBSG w okresie od sierpnia do grudnia 2009 roku zrealizowało dla Starostwa Powiatowego w Kielcach projekt w zakresie doradztwa przy wdrożeniu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg wymagań normy PN-EN…

Czytaj więcej

KCR Kraków PBSG

2010-01-25 Krakowskie Centrum Rehabilitacji pomyślnie przeszło trzydniowy audyt certyfikacyjny systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym przeprowadzony przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Firma PBSG została wybrana jako doradca w procesie wdrożenia SPZK. Projekt obejmował następujące etapy: ­    szkolenie wstępne dla zespołu wdrażającego, ­    opracowanie koncepcji wdrożenia, ­    opracowanie metodyki zarządzania ryzykiem, ­    przeprowadzenie analizy ryzyka, ­   …

Czytaj więcej

KRUS ISO 27001, SPZK, PBSG

2009-12-17 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przeszła z wynikiem pozytywnym audyt certyfikacyjny systemu bezpieczeństwa informacji wg ISO 27001 i systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym. W ramach obu systemów doradcą i trenerem wybrana została firma PBSG. Projekt obejmował analizę wstępną, analizę ryzyka, opracowanie rekomendacji wraz z wymaganą dokumentacją, szkolenia pracowników oraz przegląd zarządzania. Całość prac wspierana była opracowanym…

Czytaj więcej

CBiDGP Smart

2009-12-17  Certyfikat wdrożenia i stosowania systemu zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2009 wspierany oprogramowaniem Smart w Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego. Informujemy, że w wyniku audytu certyfikującego systemu zarządzania jakością przeprowadzonego przez jednostkę certyfikującą UDT-CERT w dniu 9 XII 2009r. firma CBi DGP  uzyskała certyfikat wdrożenia i stosowania systemu zarządzania jakością zgodny…

Czytaj więcej

PBSG zakończyło projekt testowania planów awaryjnych w ramach systemu Zarządzania Ciągłością Działania w Banku Pocztowym.

Testy obejmowały kilka wybranych lokalizacji banku, prowadzane były w dni wolne od pracy oraz i wymagały zaangażowania grupy konsultantów nadzorujących przebieg testów. Projekt wsparty był kompleksowym szkoleniem dla członków zespołu testującego oraz pracowników zaangażowanych w budowę i utrzymanie planów ciągłości działania banku. Szkolenia oprócz tradycyjnej formuły, wsparte zostały szkoleniami e-learningowmi. Szczegółowy zakres testów obejmował: Przegląd systemu zarządzania ciągłością działania Przegląd lokalizacji…

Czytaj więcej

ISO 31000 PBSG

2009-11-24 Zarządzanie Ryzykiem według normy ISO 31000 – najnowszy standard zarządzania ryzykiem opublikowany. Komentarz ekspertów PBSG. 13.11.2009 ISO opublikowało najnowszy standard dotyczący systemowego zarządzania ryzykiem. Do tej pory w żadnej normie ISO, w której mówiono o zarządzaniu ryzykiem nie było szczegółowych wytycznych opisujących ten proces. ISO 31000, bo o tej normie mowa, jest zbiorem zasad…

Czytaj więcej

Ustawa o finansach PBSG

2009-11-10 Zarządzanie ryzykiem w kontekście Ustawy o finansach publicznych – usługi PBSG w zakresie dostosowania struktury audytu wewnętrznego i modelu zarządzania ryzykiem urzędu do wymagań ustawy.  W obecnej rzeczywistości wystąpienie nieprzewidzianych zdarzeń ma miejsce bardzo często. Dotyczą one każdego obszaru działalności jednostek administracji publicznej: zarządzania, finansów, działalności operacyjnej, czy też bezpieczeństwa informacji. Skutki ryzyk praktycznie…

Czytaj więcej