Z dniem 30 maja 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r.

2013-04-11 Webinarium: Wprowadzenie do Krajowych Ram Interoperacyjności   Z dniem 30 maja 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Rozporządzenie wskazuje, że kompleksowym sposobem spełnienia zawartych…

Czytaj więcej

Centrum Informatyczne Edukacji pozytywnie przeszło proces certyfikacji na zgodność ze standardem

2013-02-14 Centrum Informatyczne Edukacji pozytywnie przeszło proces certyfikacji na zgodność ze standardem PN-ISO/IEC 27001:2007        W dniach 28.11-14.12.2013.2012  Centrum Informatyczne Edukacji przy Ministerstwie Edukacji Narodowej pozytywnie przeszło audyt certyfikacyjny potwierdzający zgodność Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji z normą ISO 27001. CIE jest organizacją powołaną przez MEN w celu obsługi informatycznej ministerstwa, w szczególności za…

Czytaj więcej

Nowe rozwiązania dla polityki bezpieczeństwa informacji (ISO27001) i zarządzania jakością us

2012-11-16 W październiku 2012 roku zostały wydane wytyczne dotyczące zintegrowanego wdrażania systemów zarządzania opartych o normy ISO/IEC 27001 i ISO/IEC 20000 – ISO/IEC 27013:2012. Celem normy jest przekazanie wskazówek, pomocnych organizacjom zarządzać zarówno systemem bezpieczeństwa informacji, jak i systemem zarządzania usługami IT – dwa systemy zarządzania, które uzupełniają i wzajemnie wspierają swoje cele.   Standard…

Czytaj więcej

Centrum Nauki Kopernik i PBSG podpisały umowę na doradztwo w zakresie zarządzania ryzykiem, kontr

2012-10-17 Centrum Nauki Kopernik i PBSG podpisały umowę na doradztwo w zakresie zarządzania ryzykiem, kontroli zarządczej oraz opracowania systemu zarządzania procesami biznesowymi.   Przedmiotem Umowy jest: doradztwo w zakresie opracowania i wdrożenia w Centrum Nauki Kopernik systemu kontroli zarządczej, w tym zarządzania ryzykiem, wraz z analizą ryzyka w oparciu o model COSO II i ISO 31000…

Czytaj więcej

Informacja o zmianie logo firmy PBSG

Zarząd Spółki podjął decyzję o zmianie logo. Nowy logotyp w swojej stylizacji podkreśla przynależność do głównej zasady  PBSG przy realizacji projektów “integracji działań” ale jednocześnie zachowuje tradycje silnej i dobrze ugruntowanej na polskim rynku nazwy “PBSG”, która pozostaje niezmieniona. Nowy odświeżony znak zyskuje na lekkości i nowoczesności. Nowa odmiana logo ma wizualizować zmiany, jakie dokonują się w PBSG w szczególności…

Czytaj więcej