g2g3 nowe szkolenia PBSG

2011-03-14 Nowe propozycje w ofercie szkoleniowej PBSG. Gry symulacyjne: ISO 20000, zarządzania ciągłością działania, zarządzanie projektem, jako odpowiedź na potrzebę wzmocnienia i uzupełnienia oferty szkoleniowej PBSG. Aktualnie oferta PBSG w zakresie szkoleń i warsztatów z wykorzystaniem gier symulacyjnych obejmuje: Gra symulacyjna | "Zarządzanie ciągłością działania – Phoenix"…> Gra symulacyjna | "Zarządzanie jakością usług IT ISO…

Czytaj więcej

PBSG otrzymała dotację UE – Program Operacyjny Kapitał Ludzki w zakresie podniesienia kwalifikacj

2011-03-11 PBSG otrzymała dotację UE –  Program Operacyjny Kapitał Ludzki w zakresie podniesienia kwalifikacji zawodowych pracowników firmy PBSG sp. z o.o.  W okresie od 01.02.2011 do 28.02.2012 roku, firma PBSG sp. z o.o. będzie delegowała swoich pracowników na szkolenia podnoszące ich kwalifikacje zawodowe w ramach przyznanego dofinansowania projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Tytuł projektu: Podniesienie…

Czytaj więcej

PBSG XX Szkoła Eksploatacji Podziemnej

2011-02-19 Zaproszenie na wykład PBSG w zakresie COSO II i ISO 31000 w trakcie XX Szkoły Eksploatacji Podziemnej w Krakowie, 21-25.02.2011. PBSG z wykładem prezentuje porównanie dwóch modeli zarządzania ryzykiem COSO II I ISO 31000.  Wykład przedstawiciela PBSG odbędzie się 21 lutego w sesji "Ryzyko finansowe, kredytowe, płynności oraz ryzyko w ujęciu korporacyjnym górnictwie" CZĘŚĆ…

Czytaj więcej

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

2011-01-18 Powodzeniem został zakończony projekt doradczy w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, który polegał na budowie i wdrożeniu systemu zarządzania ryzykiem COSO II. Celem projektu było przygotowanie oraz wdrożenie modelu zarządzania ryzykiem dostosowanego do specyfiki działalności organizacji oraz wymagań ustawy o finansach publicznych. Jako punk odniesienia  wytyczne COSO II oraz ISO 31000. Projekt obejmował Naczelną Dyrekcję…

Czytaj więcej

ENERGA ISO 27001

2010-01-12 Firma PBSG została wybrana przez Energa SA do realizacji projektu  – Opracowanie i wdrożenie Polityki Bezpieczeństwa Teleinformatycznego Energa SA. Celem projektu jest przygotowanie i  wdrożenie Polityki Bezpieczeństwa Teleinformatycznego  w Energa SA. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na: Przeprowadzaniu audytu rozbieżności oraz opracowanie raportu dotyczącego zgodności systemu zarządzania bezpieczeństwem teleinformatycznym z najlepszymi praktykami międzynarodowymi…

Czytaj więcej

Ministerstwo Środowiska KZ PBSG

2011-01-11 Zakończony sukcesem projekt wdrożenia przez PBSG Kontroli Zarządczej w Ministerstwie Środowiska… Projekt zrealizowany został zgodnie z harmonogramem i objął swoim zakresem całą działalność Ministerstwa. W ramach prac doradczych realizowanych przez ekspertów PBSG wykonano: I Etap – Analizę stosowanego w Ministerstwie systemu kontroli zarządczej ze „Standardami kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych" wydanymi przez Ministra…

Czytaj więcej

BSI ISO 31000 PBSG

ISO 31000 Zarządzanie ryzykiem British Standards Institution oraz PBSG zapraszają Państwa na współorganizowane szkolenie:       ISO 31000 Certified Risk Manager Skuteczne radzenie sobie z niepewnością i związanymi z nią ryzykami i szansami, które zapewnić mają zwiększenie zdolności do budowania wartości organizacji jest główną korzyścią wynikającą z  zarządzania ryzykiem w organizacji. Aby proces ten…

Czytaj więcej

Exatel PBSG BSI

2010-11-22 Exatel SA kolejną spółką grupy kapitałowej PGE SA, która przeszła pozytywną ocenę procesu certyfikacyjnego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji na zgodność z ISO 27001. Projekt przygotowania i wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji realizowany był przez ekspertów PBSG. Umowa z firmą Exatel SA podpisana została we wrześniu 2009r. (więcej informacji nt. zakresu umowy…>> ) W ramach wyboru jednostką…

Czytaj więcej