Centrum Informatyczne Edukacji pozytywnie przeszło proces certyfikacji na zgodność ze standardem

2013-02-14 Centrum Informatyczne Edukacji pozytywnie przeszło proces certyfikacji na zgodność ze standardem PN-ISO/IEC 27001:2007        W dniach 28.11-14.12.2013.2012  Centrum Informatyczne Edukacji przy Ministerstwie Edukacji Narodowej pozytywnie przeszło audyt certyfikacyjny potwierdzający zgodność Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji z normą ISO 27001. CIE jest organizacją powołaną przez MEN w celu obsługi informatycznej ministerstwa, w szczególności za…

Czytaj więcej

Nowe rozwiązania dla polityki bezpieczeństwa informacji (ISO27001) i zarządzania jakością us

2012-11-16 W październiku 2012 roku zostały wydane wytyczne dotyczące zintegrowanego wdrażania systemów zarządzania opartych o normy ISO/IEC 27001 i ISO/IEC 20000 – ISO/IEC 27013:2012. Celem normy jest przekazanie wskazówek, pomocnych organizacjom zarządzać zarówno systemem bezpieczeństwa informacji, jak i systemem zarządzania usługami IT – dwa systemy zarządzania, które uzupełniają i wzajemnie wspierają swoje cele.   Standard…

Czytaj więcej

Centrum Nauki Kopernik i PBSG podpisały umowę na doradztwo w zakresie zarządzania ryzykiem, kontr

2012-10-17 Centrum Nauki Kopernik i PBSG podpisały umowę na doradztwo w zakresie zarządzania ryzykiem, kontroli zarządczej oraz opracowania systemu zarządzania procesami biznesowymi.   Przedmiotem Umowy jest: doradztwo w zakresie opracowania i wdrożenia w Centrum Nauki Kopernik systemu kontroli zarządczej, w tym zarządzania ryzykiem, wraz z analizą ryzyka w oparciu o model COSO II i ISO 31000…

Czytaj więcej

Informacja o zmianie logo firmy PBSG

Zarząd Spółki podjął decyzję o zmianie logo. Nowy logotyp w swojej stylizacji podkreśla przynależność do głównej zasady  PBSG przy realizacji projektów “integracji działań” ale jednocześnie zachowuje tradycje silnej i dobrze ugruntowanej na polskim rynku nazwy “PBSG”, która pozostaje niezmieniona. Nowy odświeżony znak zyskuje na lekkości i nowoczesności. Nowa odmiana logo ma wizualizować zmiany, jakie dokonują się w PBSG w szczególności…

Czytaj więcej

PSE Operator i PBSG podpisały umowę na dostawę i wdrożenie oprogramowania do zarządzani

2012-09-12 PSE Operator i PBSG podpisały umowę na dostawę i wdrożenie oprogramowania do zarządzania ryzykiem operacyjnym e-risk.       Umowa obejmuje dostarczenie licencji oprogramowania, konfigurację przyjętej w PSE Operator metodyki zarządzania ryzykiem, przeprowadzanie testów funkcjonalności oraz asystę w zakresie merytorycznym i technicznym. Zakres stosowania oprogramowania obejmuje całą działalność operacyjną PSE Operator i jest częścią…

Czytaj więcej

PSE Operator i PBSG popdisały umowę na dostawę i wdrożenie oprogramowania do zarządzania ryzyki

2012-09-11 PSE Operator i PBSG podpisały umowę na dostawę i wdrożenie oprogramowania do zarządzania ryzykiem operacyjnym e-risk.       Umowa obejmuje dostarczenie licencji oprogramowania, konfigurację przyjętej w PSE Operator metodyki zarządzania ryzykiem, przeprowadzanie testów funkcjonalności oraz asystę w zakresie merytorycznym i technicznym. Zakres stosowania oprogramowania obejmuje całą działalność operacyjną PSE Operator i jest częścią…

Czytaj więcej

Totalizator Sportowy i PBSG podpisały umowę na wdrożenie polityki bezpieczeństwa poegającą na

2012-09-11 Totalizator Sportowy i PBSG podpisały umowę na wdrożenie polityki bezpieczeństwa polegającą na opracowaniu i wdrożeniu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg PN-ISO/IEC 27001:2007 z wykorzystaniem narzędzi e-risk do analizy ryzyk.         W zakresie umowy znajdują się m. In. analiza przedwdrożeniowa, w tym procedur, procesów, dokumentów oraz wszelkich innych aspektów działalności  Tatalizatora Sportowego, której…

Czytaj więcej

British Standards Institution Group Polska
 oraz Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie zaprosili PB

2012-04-23 British Standards Institution Group Polska
 oraz Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie  zaprosili PBSG do udziału w I konferencji naukowo-technicznej: 
Zarządzanie Ciągłością Działania
 Zapewnienie Bezpieczeństwa i Ciągłości Funkcjonowania Organów Państwa
w Obliczu Dzisiejszych Zagrożeń. Konferencja odbędzie się 10-11 września 2012 w WSPol Szczytnie PBSG zostało zaproszone do zaprezentowania przekrojowej tematyki zarządzania ryzykiem obejmującej aspekty bezpieczeństwa informacji…

Czytaj więcej