Aktualizacja Profesjonalnych Praktyk DRI, czyli jakie są obecne wyzwania stojące przed specjalistami z obszaru ciągłości działania?

DRI Poland 11 – 14.02.2019 r. Warszawa Rejestracja Aktualizacja Profesjonalnych Praktyk DRI, czyli jakie są obecne wyzwania stojące przed specjalistami z obszaru ciągłości działania? Profesjonalne Praktyki DRI były pierwszym standardem na świecie odnoszącym się do ciągłości działania i zarządzania kryzysowego. Aby zachować ich aktualność i przydatność w stale zmieniających się warunkach, co 4 lata podlegają przeglądowi.…

Czytaj więcej

Prognozy cyberataków w roku 2019 według Skybox Security

Prognozy cyberataków w roku 2019 według Skybox Security Ostatnie 12 miesięcy było okresem transformacji dla szefów odpowiadających za bezpieczeństwo informacji (CISO). Nałożenie nowych regulacji, takich jak GDPR oraz postępy w zakresie dyrektywy NIS (Network and Information Systems Directive) wywierały wpływ na nowe inwestycje oraz zdefiniowały nieco strategię bezpieczeństwa cybernetycznego. Wraz z gwałtownym wzrostem wykorzystywania nowego…

Czytaj więcej

2019 rokiem zmian sektorowych

2019 rokiem zmian sektorowych Do Sejmu trafił już projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679- RODO, w związku z czym rok 2019 zapowiada się rokiem wielu zmian. Polskie przepisy muszą zapewniać skuteczne stosowanie przepisów Rozporządzenia, nie powielając rozwiązań RODO, ani nie będąc z nimi…

Czytaj więcej

ABC Umowy powierzenia

ABC Umowy powierzenia Mimo, że od rozpoczęcia obowiązywania przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych minęło ponad 7 miesięcy, kwestie związane z zawieraniem umów powierzenia nadal budzą wiele wątpliwości. W związku z powyższym, poniżej przedstawiamy krótkie podsumowanie najważniejszych kwestii dotyczących właśnie umowy powierzenia. Kim jest podmiot przetwarzający? Zgodnie z art. 4 pkt 8 RODO podmiotem…

Czytaj więcej

Definiowanie ryzyka – problem czy wyzwanie

Definiowanie ryzyka – problem czy wyzwanie Zarządzanie ryzykiem operacyjnym to z jednej strony narzędzie służące minimalizowaniu strat organizacji, a z drugiej sposób wewnętrznego komunikowania potencjalnych zagrożeń mających wpływ na organizację. Problemy komunikacyjne to rzecz jasna szerszy problem, jednak w przypadku zarządzania ryzykiem istotna jest rola Menadżera Ryzyka wspierającego organizację między innymi w identyfikowaniu i nazywaniu…

Czytaj więcej

Najlepsze sposoby na bezpieczny „onbording” urządzeń podłączanych do sieci w przedsiębiorstwie

Najlepsze sposoby na bezpieczny „onbording” urządzeń podłączanych do sieci w przedsiębiorstwie Wraz z rozpowszechnianiem się cyfrowej transformacji w przedsiębiorstwach, istnieje wyraźna potrzeba zrównoważenia kwestii bezpieczeństwa zarówno dla IoT jak i BYOD, w kontekście zapobiegnia dostępu do sieci i zasobów przedsiębiorstwa przez podejrzane lub złośliwe urządzenia, przy jednoczesnym zapewnieniu, że wydajność i łatwość podłączania urządzeń pozostanie…

Czytaj więcej

Operatorzy Usług Kluczowych, a zarządzanie ciągłością działania

Operatorzy Usług Kluczowych, a zarządzanie ciągłością działania Ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, nakłada na wyznaczonych Operatorów Usług Kluczowych (OUK) określone obowiązki, które są związane z zapewnieniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w organizacji. Obowiązki te dotyczą w głównej mierze bezpieczeństwa informacji, czyli szeroko pojętego bezpieczeństwa teleinformatycznego, ochrony danych osobowych, zarządzania ryzykiem, jak również zarządzaniem  ciągłością działania w…

Czytaj więcej

Atak typu „Zero-Day” w Rosji: Co tak naprawdę się wydarzyło?

Atak typu „Zero-Day” w Rosji powoduje wydanie patchy OOB Atak celowany typu „zero-day” wymierzony w Rosję bazujący na błędzie w Adobe Flash Player był przenoszony przez zarażony dokument, co skłoniło zarówno Adobe, jak i Microsoft do wydania niezbędnych poprawek. Co tak naprawdę się wydarzyło? W godzinach porannych 29 Listopada 2018 roku, wykryto że kwestionariusz wydany…

Czytaj więcej

Wizytówki a RODO

Wizytówki a RODO Jednym z najczęściej pojawiających się pytań po dniu 25 maja 2018 roku jest to, czy od osoby od której otrzymujemy wizytówkę powinniśmy uzyskać zgodę na przetwarzanie danych osobowych na niej zawartych. Wprost odpowiedzi na to pytanie niestety nie otrzymamy ani w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, ani w innych regulacjach prawnych. Skąd…

Czytaj więcej