Co oferujemy?

Zapewniamy wszechstronne wsparcie w realizacji wymogów AI Act, oceniając, jakie kroki musi podjąć Twoja organizacja, aby spełniać nowe regulacje. Nasz proces rozpoczyna się od szczegółowej diagnozy klasyfikacji Twojej firmy, co pozwala na dokładne określenie obowiązków i wytyczenie ścieżek działania. Na podstawie wyników analizy opracowujemy spersonalizowaną Road Mapę dla AI Act, która wskazuje kluczowe kroki dostosowawcze.

Działamy jako integralna część Twojego zespołu, oferując pełne wsparcie w przygotowaniu, weryfikacji i aktualizacji dokumentacji, a także nadzór nad wprowadzanymi zmianami i przeprowadzanie audytów. Nasze podejście skoncentrowane jest na praktyczności i efektywności, zapewniając Twojej organizacji solidne podstawy do spełnienia wymogów AI Act oraz wzmocnienie bezpieczeństwa technologicznego.

Jak działamy?

Dokumentacja organizacyjno-techniczna

1. Dokumentacja organizacyjno-techniczna

Uczestniczymy w przygotowaniu, weryfikacji i aktualizacji dokumentacji w pełni zgodnej z wymaganiami Rozporządzenia AI ACT. Nasze działania skupiają się na kompleksowym opracowaniu dokumentów dotyczących aspektów organizacyjnych i technicznych dla krytycznych systemów AI poprzez opracowanie lub modyfikację odpowiednich polityk, procedur i instrukcji niezbędnych do całkowitego spełnienia wymogów Rozporządzenia.

Naszym priorytetem jest zapewnienie, że wszystkie dokumenty i procedury są nie tylko ujednolicone, przejrzyste, ale także spójne i przede wszystkim praktyczne. Dążymy do ograniczenia biurokracji do absolutnego minimum, oferując dokumentację precyzyjnie dopasowaną do unikalnych potrzeb i specyfiki Twojej organizacji. Celem naszych działań jest przygotowanie Twojej organizacji do zgodnego, zorganizowanego i efektywnego spełnienia nowych regulacji.

Nadzór nad realizacją wprowadzanych zmian

2. Nadzór nad realizacją wprowadzanych zmian

Po opracowaniu dokumentacji należy przejść do fazy wdrożenia i dostosowania działań pracowników jak i dostawców Twojej organizacji, co wymaga skrupulatnego nadzoru nad wprowadzanymi zmianami. Oferujemy wsparcie w weryfikacji tych zmian, aby zapewnić, że wszystkie działania są zgodne z ustaloną Road Mapą dla AI Act.

Usługi PBSG gwarantują, że każdy krok w procesie implementacji rozporządzenia jest dokładnie monitorowany i zgodny z najlepszymi praktykami, co daje Ci dodatkową pewność, że Twoja firma efektywnie realizuje niezbędne przepisy. Nasze zaangażowanie w ten proces pozwala na bezproblemowe wdrożenie wymaganych zmian, minimalizując ryzyko odchyleń od planu i zwiększając bezpieczeństwo operacyjne Twojej organizacji.

Zintegrowane zarządzanie ryzykiem

3. Zintegrowane zarządzanie ryzykiem

Twoja organizacja już dostosowała się do wielu dyrektyw i norm wymagających efektywnego zarządzania ryzykiem, takich jak RODO, KSC, Zarządzanie Ciągłością Działania, Bezpieczeństwo Informacji i inne. Naszym zadaniem jest integracja dokumentacji, zadań i procesów związanych z tymi regulacjami, aby stworzyć spójny system zarządzania ryzykiem.

Taka integracja pozwala na ograniczenie kosztów związanych z oceną ryzyka, reagowaniem na incydenty i zarządzaniem zabezpieczeniami. Dzięki zbudowanemu ekosystemowi, łatwiej jest wprowadzić nowe wymogi, takie jak CRA, zapewniając płynne dostosowanie do przyszłych dyrektyw.

Wsparcie powdrożeniowe

4. Wsparcie powdrożeniowe

Świadczymy usługi wsparcia powdrożeniowego poprzez modyfikacje dokumentacji wynikającej ze zmian wymagań AI Act, wspólne audyty wewnętrze i przeglądy zarządzania, tak aby system funkcjonujący w Twojej organizacji był wciąż aktualny i zgodny z wymaganiami AI Act.

Porozmawiajmy o Twoim projekcie! Wypełnij formularz

Co jeszcze oferujemy?

Pomożemy dostosować się Twojej organizacji do nowych standardów AI Act. Sprawdź ofertę na inne usługi:

Dlaczego my?

Wiedza i doświadczenie

Wiedza i doświadczenie

Bogate doświadczenie z zakresu audytów cyberbezpieczeństwa nasz zespół zdobywał na przestrzeni wielu lat.
Indywidualne podejście

Indywidualne podejście

Przeprowadzamy audyty cyberbezpieczeństwa uwzględniając specyfikę Twojej organizacji i jej kontekst rynkowy.
Dogodne warunki

Dogodne warunki

Dostosowujemy zakres i harmonogram audytu cyberbezpieczeństwa do Twoich możliwości budżetowych i ram czasowych.
Solidność i wiarygodność

Solidność i wiarygodność

Mamy na koncie setki wieloletnich, zadowolonych klientów i prestiżowe referencje w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Jak pomogliśmy klientom?

Poznaj opisy przykładów wdrożeń, które zrealizowaliśmy. Odkryj, z jakimi wyzwaniami borykały się organizację i jakie korzyści osiągnęły dzięki naszym usługą.

Zaufali nam

Najczęściej zadawane pytania o AI Act: