Zbroja, miecz i tarcza, czyli o definiowaniu zabezpieczeń i analizie ryzyka

Zbroja, miecz i tarcza, czyli o definiowaniu zabezpieczeń i analizie ryzyka O czym mowa? Ważnym elementem zarządzania ryzykiem jest system stosowanych zabezpieczeń nazywanych różnie w zależności od obszaru zarządzania: kontrolami, środkami kontroli, czy mechanizmami kontrolnymi. System ten rozumiany jest jako identyfikowane – świadomie stosowane – formalne (np. procedury) i nieformalne (np. dobre praktyki) rozwiązania techniczne…