Standard COBIT a bezpieczeństwo teleinformatyczne

Standard COBIT a bezpieczeństwo teleinformatyczne Standard COBIT, jest to jeden z kluczowych standardów w zakresie kontroli systemów teleinformatycznych. COBIT oznacza Control Objectives for Information and Related Technology. Tłumacząc na język polski, standard COBIT oznacza Cele Kontrolne dla Technologii Informacyjnej i Technologii Związanych. Standard został opracowany przez stowarzyszenie ISACA i stanowi zbiór dobrych praktyk w zakresie…