Kluczowe ryzyka operacyjne. Czego najbardziej obawiają się firmy?

Kluczowe ryzyka operacyjne. Czego najbardziej obawiają się firmy? Porównując wyniki tego badania z lat poprzednich zauważalne są trendy w zakresie dużego wzrostu znaczenia cyberprzestępczości. Również najbardziej krytyczne ryzyko utraty reputacji można powiązać ze wzrostem znaczenia cyberprzestrzeni – np. mediów społecznościowych w działalności firm. Ważnym pytaniem, które powinna sobie postawić organizacja jest: nie czy ale jak…