Ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, a zespoły reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego – CSIRT NASK, CSIRT GOV, CSIRT MON

Ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, a zespoły reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego – CSIRT NASK, CSIRT GOV, CSIRT MON Powołując się na Ustawę o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, warto zwrócić uwagę, na fakt, iż ustanowionym Operatorom Usług Kluczowych, zostały przydzielone określone zadania i funkcje, które muszą wykonywać, aby zapewnić optymalny poziom bezpieczeństwa świadczonych usług. Jednym z głównych…