Ryzyko utraty reputacji. Więcej niż jeden „wizerunek” firmy

Ryzyko utraty reputacji. Więcej niż jeden „wizerunek” firmy Choć dla wielu ryzyko utraty reputacji wydaje się spójnym zagadnieniem, to w toku realizowanych projektów wdrożeniowych systemowego zarządzania ryzykiem, dostrzegamy istotne różnice w definiowaniu pojęcia wizerunku w zarządzaniu ryzykiem. Jest on bardzo mocno związany z kontekstem organizacji, na którego rzetelne określenie nacisk kładą wytyczne międzynarodowych standardów w…