Przetwarzanie danych osobowych pracowników spółki produkcyjnej dla celów ZFŚS

Przetwarzanie danych osobowych pracowników spółki produkcyjnej dla celów ZFŚS Jakie są zasady przyznawania świadczeń z ZFŚS? Jakie dane może przetwarzać spółka w ramach przyznawanych świadczeń z ZFŚS? W jaki sposób pracownik firmy produkcyjnej powinien potwierdzić i udokumentować swoją sytuację życiową? Czy pracodawca może przechowywać oryginały lub kopie dokumentów potwierdzających sytuację życiową/materialną pracownika? Na te i…