Obowiązek zgłaszania incydentów cyberbezpieczeństwa w jednostkach samorządu terytorialnego

Obowiązek zgłaszania incydentów cyberbezpieczeństwa w jednostkach samorządu terytorialnego Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, która weszła w życie 28 sierpnia 2018 r. zobowiązuje jednostki samorządu terytorialnego do zgłoszenia incydentu naruszenia bezpieczeństwa teleinformatycznego w ciągu 24 godzin od momentu wykrycia zagrożenia lub powstania incydentu. Takie przypadki muszą być zgłaszane do właściwego Zespołu Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego…