Operatorzy Usług Kluczowych, a zarządzanie ciągłością działania

Operatorzy Usług Kluczowych, a zarządzanie ciągłością działania Ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, nakłada na wyznaczonych Operatorów Usług Kluczowych (OUK) określone obowiązki, które są związane z zapewnieniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w organizacji. Obowiązki te dotyczą w głównej mierze bezpieczeństwa informacji, czyli szeroko pojętego bezpieczeństwa teleinformatycznego, ochrony danych osobowych, zarządzania ryzykiem, jak również zarządzaniem  ciągłością działania w…