Operatorzy usług kluczowych – Audyt, obsługa incydentów, listy kontrolne

Operatorzy usług kluczowych – Audyt, obsługa incydentów, listy kontrolne. Przywołując Ustawę o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, należy zwrócić uwagę na  zakres obowiązków ciążących na Operatorach Usług Kluczowych w tym przeprowadzanie systematycznych audytów bezpieczeństwa systemów informacyjnych. Wymogu  tego strzeże wprost art. 15 Ustawy. Operatorzy Usług Kluczowych są zobligowani, aby w terminie do roku od otrzymania decyzji administracyjnej…