Operatorzy usług kluczowych – na co powinni się przygotować?

Operatorzy usług kluczowych – na co powinni się przygotować? Zgodnie z ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa Operatorami usług kluczowych, są podmioty świadczące usługi, które są istotne dla utrzymania krytycznej działalności społecznej lub gospodarczej. Odpowiedzialnym, za sporządzenie spisu oraz wykazu Operatorów będzie minister właściwy ds. informatyzacji. Wpisane do rejestru (OUK) podmioty muszą zagwarantować bezpieczeństwo w zakresie świadczenia…