Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa Dnia 28.08.2018 r. weszła w życie ustawa  o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Zgodnie z  założeniami Ustawy w skład krajowego systemu cyberbezpieczeństwa wchodzić mają m.in.. dostawcy usług kluczowych (w skrócie DUC) oraz podmioty uznane za operatorów usług kluczowych. Dostawcami usług cyfrowych (DUC), zgodnie z art. 17, będą podmioty, które specjalizują się w zakresie…