„Skybox for Cloud” część II

„Skybox for Cloud”  Skybox Horizon oferuje uproszczoną wersję modelu sieci, wskazując miejsca narażenia naszej organizacji na atak zarówno od strony chmury prywatnej, jak i publicznej. Interaktywny model sieci łączy w sobie topologię sieciową, połączenia i hierarchię organizacji oraz umożliwia filtrowanie zasobów pod kątem jednostek biznesowych, lokalizacji, typu zasobu, czy topologii. Ilustracja 1: Skybox Horizon przedstawia…