ISO 28000 bezpieczeństwo łańcucha

2008-12-17 Bezpieczeństwo wg ISO 28000:2007 – „nowa cecha jakości” w łańcuchu dostaw Organizacje uczestniczące w łańcuchu dostaw, mają dziś nowy fundament do rozwoju i doskonalenia swoich działań – standard  „ISO 28000:2007 – System zarządzania bezpieczeństwem w łańcuchu dostaw – wymagania”. Na poziomie organizacji celem wdrożenia standardu jest zarządzanie bezpieczeństwem łańcucha w zakresie, w którym organizacja uczestniczy…

Urząd Patentowy PBSG ITIL

2008-12-19 PBSG we współpracy z MWT Solutions zakończyło projekt przygotowania i wdrożenia oprogramowania ServiceDesk w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej. Przedmiotem zamówienia była dostawa i wdrożenie systemu ServiceDesk zgodnego z zasadami ITIL, wspomagającego pracę Departamentu Informatyki (oprogramowanie) oraz asysty technicznej i usług wspierających uruchomienie systemu. W szczególności przedmiot zamówienia objął: Przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej oraz opracowanie dokumentacji…